Samochód osobowy w firmie w cz.2 – Leasing

Nowy limit w kwocie 150.000,00 zł dotyczyć będzie umów leasingu, zawartych po dniu 01-01-2019, natomiast umowy, które zostaną zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany w umowie dokonane po 31-12-2018, skutkować będą koniecznością przejścia na nowe zasady z zastosowaniem limitu.

Zmiany nie będą dotyczyć wszystkich samochodów osobowych, a jedynie tych, których wartość początkowa przekraczać będzie 134.529,00 zł netto czyli 165.470,00 brutto.

A zatem, samochody o wartości poniżej 134.529,00 neto, wprowadzone na podstawie umowy leasingu, pozwolą na zaliczenie w koszty całości wydatków związanych z leasingiem tych pojazdów, tj. opłata wstępna, raty leasingowe.

Koszty eksploatacji i napraw tych samochodów, będą już niestety objęte limitem i tylko75% wydatków będzie mogło być zaliczonych do kosztów podatkowych.

Limit ten dotyczyć będzie wyłącznie czynnych podatników VAT, użytkujących samochód osobowy w firmie w sposób mieszany (cele firmowe i prywatne).

Limit dla podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT wyniesie 150.000,00 zł brutto, a dla podatników VAT użytkujących samochody osobowe wyłącznie w celach firmowych (przy spełnieniu określonych wymagań) limit wyniesie 150.00,00 zł netto.