Zmiany w JPK od lipca 2021

-Ułatwienie podatnikom prowadzenia ewidencji poprzez możliwość zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz biletów jednorazowych. Dotyczy to paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

-Doprecyzowanie na gruncie merytorycznym i formalnym przepisów dotyczących oznaczeń niektórych grup towarów i usług. Zmieniono sposób oznaczeń z „01”, „02” na „GTU_01”, „GTU_02”. 

-Dla dokumentów z oznaczeniem „RO” i „WEW” nie ma oznaczeń GTU.

-Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO.

-Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

-Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”.

-Wyłączenie stosowania oznaczenia „MPP”.

-Przy korzystaniu z „ulgi na złe długi” należy wykazać daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty.

-Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”.

-Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca).

                              źródło