• Uslugi Dodatkowe - Cennik

 • KONSULTACJE KSIĘGOWE
 • PROGNOZA PODATKÓW
 • KOREKTA DEKLARACJI
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO KONTROLI
 • OBSŁUGA KONTROLI
 • OBSŁUGA METODY KASOWEJ
 • ROZLICZANIE PRZYCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ
 • MONITORING BRAKUJĄCYCH KOSZTÓW
 • AKTUALIZACJA CEiDG
 • AKTUALIZACJA KRS
 • AKTUALIZACJA ZUS
 • PLAN KONT
 • POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
 • DOKUMENTACJA DO KREDYT-LEASING
 • ZESTAWIENIA NA ZAMÓWIENIE KLIENTA
 • OPIEKA NAD PŁATNOŚCIAMI
 • SPRAWOZDANIA GUS
 • ZAMKNIĘCIE ROKU
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • POZOSTAŁE USŁUGI
 • CENA

 • W pakiecie

 • 250,00/h
  KONSULTACJE KSIĘGOWE
 • 190,00
  PROGNOZA PODATKÓW
 • 70,00
  KOREKTA DEKLARACJI
 • 120,00
  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO KONTROLI
 • 200,00/h
  OBSŁUGA KONTROLI
 • 180,00
  OBSŁUGA METODY KASOWEJ
 • 180,00
  ROZLICZANIE PRZYCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ
 • 150,00
  MONITORING BRAKUJĄCYCH KOSZTÓW
 • 180,00
  AKTUALIZACJA CEiDG
 • 490,00
  AKTUALIZACJA KRS
 • 180,00
  AKTUALIZACJA ZUS
 • 700,00
  PLAN KONT
 • 800,00
  POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
 • 200,00/h
  DOKUMENTACJA DO KREDYT-LEASING
 • 200,00/h
  ZESTAWIENIA NA ZAMÓWIENIE KLIENTA
 • 150,00/h
  OPIEKA NAD PŁATNOŚCIAMI
 • 60,00/str
  SPRAWOZDANIA GUS
 • średnia opłata miesięczna za usługi księgowe
  ZAMKNIĘCIE ROKU
 • średnia opłata miesięczna za usługi księgowe (min. 900,00)
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • wycena indywidualna
  POZOSTAŁE USŁUGI