• Oplaty Administracyjne-Cennik

 • DOKUMENTY DOSTARCZONE PO 10tym/mc
 • DOKUMENTY DOSTARCZONE PO 17tym/mc
 • PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W MAILACH
 • ODBIÓR DOKUMENTÓW (KURIER LUB PRACOWNIK)
 • OPŁATA ZA OPÓŹNIONĄ PŁATNOŚĆ
 • WEZWANIE DO ZAPŁATY
 • ODBLOKOWANIE WSTRZYMANYCH USŁUG
 • EXPRES - przygotowanie dokumentów na już
 • PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
 • CENA

 • W pakiecie

 • 15,00/szt
  DOKUMENTY DOSTARCZONE PO 10tym/mc
 • 20,00/szt
  DOKUMENTY DOSTARCZONE PO 17tym/mc
 • 20,00/szt
  PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W MAILACH
 • 40,00
  ODBIÓR DOKUMENTÓW (KURIER LUB PRACOWNIK)
 • 30%
  OPŁATA ZA OPÓŹNIONĄ PŁATNOŚĆ
 • 50,00
  WEZWANIE DO ZAPŁATY
 • 200,00
  ODBLOKOWANIE WSTRZYMANYCH USŁUG
 • +100%
  EXPRES - przygotowanie dokumentów na już
 • 80,00
  PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY