Krajowy System e Faktur (KseF) cz.1

Szanowni Państwo, sugerujemy dokładne zapoznanie się z wszystkimi artykułami o KSeF. Jest to bardzo ważne w aspekcie prawidłowego przygotowania do nadchodzących zmian, które docelowo obejmą KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCĘ. Jest to pierwszy artykuł z cyklu poświęconego systemowi faktur elektronicznych w naszym kraju. […]

Samochód osobowy w firmie w cz.1

Zgodnie z nowelizacją ustawy PIT, oraz ustawy CIT, od 01-01-2019 weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów związanych z nabywaniem użytkowaniem samochodów osobowych do celów związanych z działalnością gospodarczą. Od 2019 roku przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności samochody osobowe, […]

Biała lista podatników VAT

Od dnia 01-09-2019 obowiązywać będzie wykaz informacji o czynnych podatnikach VAT, potocznie zwany Biała Listą podatników VAT. Wykaz ten prowadzony będzie przez Krajową Administrację Skarbową i oprócz danych rejestrowych firmy zawierać będzie status podatnika VAT, oraz numery rachunków bankowych zgłoszonych […]