Samochód osobowy w firmie w cz.1

Zgodnie z nowelizacją ustawy PIT, oraz ustawy CIT, od 01-01-2019 weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów związanych z nabywaniem użytkowaniem samochodów osobowych do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Od 2019 roku przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności samochody osobowe, które wykorzystywane są także prywatnie, mogą zaliczać w koszty uzyskania przychodu jedynie 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodu  czyli: paliwa, naprawy, części zamienne, autostrady, opłaty parkingowe itd.

W praktyce oznacza to zmniejszenie wartości kosztów podatkowych i zwiększenie podstawy  opodatkowania, a co za tym idzie zwiększenie podatku dochodowego.

Zmiana ta dotyczy wszystkich samochodów osobowych, czyli nie tylko tych nabytych w roku 2019, ale również tych, które były użytkowane w działalności gospodarczej wcześniej.

Oczywiście zmiana dotyczy wydatków od 2019 roku.

W przypadku samochodów użytkowanych tylko i wyłącznie w celach firmowych, koszt stanowić będzie nadal 100% wydatków związanych z ich użytkowaniem. Praktyka związana z podobnym ograniczeniem w podatku VAT, pokazuje jednak, że bardzo niewielu przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie w przypadku samochodów osobowych.

Tekst ustawy z dnia 23-10-2018:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2854_u/$file/2854_u.pdfW kolejnej części leasing samochodów osobowych od 2019r.