Zmiany w VAT

Obniżenie stawki podatku od nieodpłatnego przekazania niektórych towarów i usług

Od 1 września 2020 r. do odwołania stanu epidemii obowiązuje stawka 0% dla następujących darowizn:

  • Laptopów i tabletów,
  • Jednostek centralnych komputerów, serwerów, monitorów, zestawów komputerów stacjonarnych,
  • Drukarek ,
  • Skanerów,
  • Urządzeń komputerowych do pism Braille’a,
  • Urządzeń do transmisji danych cyfrowych.

Obowiązuje ona tylko w przypadku darowizn dokonanych na rzecz:

  • Placówek oświatowych,
  • Organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
  • Organów prowadzących szkołę lub placówkę oświatową – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Warunkiem formalnym skorzystania z obniżonej stawki podatku jest zawarcie pisemnej umowy darowizny, a także – w zależności od rodzaju darowizny – posiadanie kopii umowy darowizny na rzecz docelowo obdarowanego.

Przepisy obowiązują od 9 grudnia 2020 r.

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2188