Wynagrodzenie minimalne w 2019r.

Od 01-01-2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250,00 brutto. Oznacza to, że każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, ma prawo do wynagrodzenia w tej kwocie – z uwzględnieniem proporcji tej kwoty do wymiaru etatu.

Czyli np. przy wymiarze 1/2 etatu będzie to 1125,00 brutto.