Faktura do paragonu

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów  i usług wprowadza między innymi zmiany dotyczące ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. W związku z tymi zmianami od 01-01-2020, nie będzie prawnej możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego , jeżeli na tym paragonie […]

Biała lista podatników VAT

Od dnia 01-09-2019 obowiązywać będzie wykaz informacji o czynnych podatnikach VAT, potocznie zwany Biała Listą podatników VAT. Wykaz ten prowadzony będzie przez Krajową Administrację Skarbową i oprócz danych rejestrowych firmy zawierać będzie status podatnika VAT, oraz numery rachunków bankowych zgłoszonych […]