Ulga w ZUS dla nowych przedsiębiorców

zus ulga na start

 

Ulga w ZUS dla nowych przedsiębiorców czyli tzw. ULGA NA START, ma zacząć obowiązywać od 30 kwietnia 2018 roku.

 

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, opublikowaną 30 marca tego roku w Dz.U. 2018 poz 650, ulga na start zwalnia z obowiązku opłacania obowiązkowych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, przez okres kolejnych sześciu miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

zus

Po upływie tego okresu, przedsiębiorca uprawniony będzie do korzystania z tzw. małego zusu, przez okres kolejnych 24 mc.

Z ulgi  na start skorzystać mogą przedsiębiorcy zakładający nową działalność gospodarczą, lub zakładający kolejną działalność, pod warunkiem, że od daty likwidacji poprzedniej działalności upłynęło minimum 60 miesięcy. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony aby skorzystać z ugi na start, jest zakaz wykonywania czynności w ramach DG na rzecz byłego pracodawcy.

zus zdrowotne

Należy pamiętać, że ulga na start dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie nie obejmuje zatem składek na ubezpieczenie zdrowotne, składki te nowi przedsiębiorcy nadal są zobowiązani opłacać w pełnej wysokości.