Podatek od osób prawnych 9% w 2019 roku.

Od 01-2019 obowiązują nowe przepisy w ustawie o podatku od osób prawnych CIT. Jedną ze zmian jest utworzenie nowej stawki podatku CIT w wysokości 9% od dochodu.

cit9%

Zgodnie z art.19 us 1 ustawy CIT, osoby prawne opłacają podatek w dwóch podstawowych stawkach:

– 19%

9%

Stawka obniżona do 9% ma zastosowanie w przypadku tzw. małych podatników, czyli takich, u których wielkość przychodów nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (przeliczonej na złote polskie wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego – po zaokrągleniu do 1000 zł). W bieżącym roku limit ten wynosi w złotych polskich 5 135 000.

Pamiętać należy, że obniżoną stawkę podatku stosować można jedynie do dochodów Czytaj dalej Podatek od osób prawnych 9% w 2019 roku.