• Ewidencja Ryczaltowa Bez VAT

 • ILOŚĆ DOKUMENTÓW
 • OSŁUGA JPK
 • EWID. WYPOSAŻENIA
 • EWID. ŚRODKÓW TRW.
 • DEKLARACJE US
 • DEKLARACJE ZUS
 • PROGRAM DO FAKTUR
 • ARCHIWUM 24H/7
 • DEDYKOWANA KSIĘGOWA
 • WIRTUALNY ADRES
 • OBSŁUGA KORESPON.
 • KONSULTACJE W PAKIECIE
 • STARTER

 • PLN39.90mc

 • BEZ LIMITU
  ILOŚĆ DOKUMENTÓW
 • no
  OSŁUGA JPK
 • yes
  EWID. WYPOSAŻENIA
 • yes
  EWID. ŚRODKÓW TRW.
 • yes
  DEKLARACJE US
 • yes
  DEKLARACJE ZUS
 • no
  PROGRAM DO FAKTUR
 • no
  ARCHIWUM 24H/7
 • no
  DEDYKOWANA KSIĘGOWA
 • no
  WIRTUALNY ADRES
 • no
  OBSŁUGA KORESPON.
 • Nie
  KONSULTACJE W PAKIECIE
 • BASIC

 • PLN59.90mc

 • BEZ LIMITU
  ILOŚĆ DOKUMENTÓW
 • yes
  OSŁUGA JPK
 • yes
  EWID. WYPOSAŻENIA
 • yes
  EWID. ŚRODKÓW TRW.
 • yes
  DEKLARACJE US
 • yes
  DEKLARACJE ZUS
 • yes
  PROGRAM DO FAKTUR
 • yes
  ARCHIWUM 24H/7
 • no
  DEDYKOWANA KSIĘGOWA
 • no
  WIRTUALNY ADRES
 • no
  OBSŁUGA KORESPON.
 • Nie
  KONSULTACJE W PAKIECIE
 • PRO

 • PLN79.90mc

 • BEZ LIMITU
  ILOŚĆ DOKUMENTÓW
 • yes
  OSŁUGA JPK
 • yes
  EWID. WYPOSAŻENIA
 • yes
  EWID. ŚRODKÓW TRW.
 • yes
  DEKLARACJE US
 • yes
  DEKLARACJE ZUS
 • yes
  PROGRAM DO FAKTUR
 • yes
  ARCHIWUM 24H/7
 • yes
  DEDYKOWANA KSIĘGOWA
 • no
  WIRTUALNY ADRES
 • no
  OBSŁUGA KORESPON.
 • 1h
  KONSULTACJE W PAKIECIE
 • ADVANCED

 • PLN99.90mc

 • BEZ LIMITU
  ILOŚĆ DOKUMENTÓW
 • yes
  OSŁUGA JPK
 • yes
  EWID. WYPOSAŻENIA
 • yes
  EWID. ŚRODKÓW TRW.
 • yes
  DEKLARACJE US
 • yes
  DEKLARACJE ZUS
 • yes
  PROGRAM DO FAKTUR
 • yes
  ARCHIWUM 24H/7
 • yes
  DEDYKOWANA KSIĘGOWA
 • yes
  WIRTUALNY ADRES
 • yes
  OBSŁUGA KORESPON.
 • 2h
  KONSULTACJE W PAKIECIE