Status partnera merytorycznego Pierwszego US w Krakowie.

Zmieniamy się dla Was.

To również dzięki Wam, naszym Klientom, stajemy się coraz lepsi.

Jedną z przesłanek stałego rozwoju jest uzyskanie przez Biuro Rachunkowe TAX NETTO statusu partnera merytorycznego dla firm Pierwszego Urzędu Czytaj dalej Status partnera merytorycznego Pierwszego US w Krakowie.

Kasy fiskalne online – kto i kiedy

Ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej online zacznie obowiązywać od stycznia 2020 roku.

Terminy wdrażania kas online dla poszczególnych rodzajów działalności wynika z art.145b ust.1 ustawy o VAT. Zgodnie z przytoczonym przepisem:

Czytaj dalej Kasy fiskalne online – kto i kiedy

Certyfikat Centrum Informacji Księgowej

 

cik-logo

Z radością informujemy, że nasze Biuro Rachunkowe TAX NETTO, uzyskało certyfikat Centrum Informacji Księgowej, potwierdzający pozytywną weryfikację pod względem spełnienia, szeregu kryteriów wymaganych dla profesjonalnych biur rachunkowych.

Certyfikat-CIK

Niebawem na naszej stronie internetowej pojawi się nowy baner:

cik-baner

 

 

 

 

Podatek od osób prawnych 9% w 2019 roku.

Od 01-2019 obowiązują nowe przepisy w ustawie o podatku od osób prawnych CIT. Jedną ze zmian jest utworzenie nowej stawki podatku CIT w wysokości 9% od dochodu.

cit9%

Zgodnie z art.19 us 1 ustawy CIT, osoby prawne opłacają podatek w dwóch podstawowych stawkach:

– 19%

9%

Stawka obniżona do 9% ma zastosowanie w przypadku tzw. małych podatników, czyli takich, u których wielkość przychodów nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (przeliczonej na złote polskie wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego – po zaokrągleniu do 1000 zł). W bieżącym roku limit ten wynosi w złotych polskich 5 135 000.

Pamiętać należy, że obniżoną stawkę podatku stosować można jedynie do dochodów Czytaj dalej Podatek od osób prawnych 9% w 2019 roku.

Samochód osobowy w firmie w 2019r. cz.2 – Leasing

auto_firmowe_leasing_2019

Nowy limit w kwocie 150.000,00 zł dotyczyć będzie umów leasingu, zawartych po dniu 01-01-2019, natomiast umowy, które zostaną zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany w umowie dokonane po 31-12-2018, skutkować będą koniecznością przejścia na nowe zasady z zastosowaniem limitu.

Zmiany nie będą dotyczyć wszystkich Czytaj dalej Samochód osobowy w firmie w 2019r. cz.2 – Leasing

Samochód osobowy w firmie w 2019r. cz.1

Zgodnie z nowelizacją ustawy PIT, oraz ustawy CIT, od 01-01-2019 wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów związanych z nabywaniem użytkowaniem samochodów osobowych do celów związanych z działalnością gospodarczą.

auto_w_firmie_1

Od 2019 roku przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności samochody osobowe, które wykorzystywane są także prywatnie, będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu jedynie 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodu  czyli: paliwa, naprawy, części zamienne, autostrady, opłaty parkingowe itd.

W praktyce oznacza to zmniejszenie wartości kosztów podatkowych i zwiększenie podstawy  opodatkowania, a co za tym idzie zwiększenie podatku dochodowego.

Zmiana ta dotyczy wszystkich samochodów osobowych, czyli nie tylko tych nabytych w roku 2019, ale również tych, które były użytkowane w działalności gospodarczej wcześniej.

Oczywiście zmiana dotyczy wydatków od 2019 roku.

 

W przypadku samochodów użytkowanych tylko i wyłącznie w celach firmowych, koszt stanowić będzie nadal 100% wydatków związanych z ich użytkowaniem. Praktyka związana z podobnym ograniczeniem w podatku VAT, pokazuje jednak, że bardzo niewielu przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie w przypadku samochodów osobowych.

Tekst ustawy z dnia 23-10-2018:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2854_u/$file/2854_u.pdf

W kolejnej części leasing samochodów osobowych w 2019r.

Messenger

Aby wysłać do nas wiadomość, nie trzeba już wchodzić przez FB lub Messenger.

messenger

Już od dziś, można się z nami kontaktować za pomocą messengera bezpośrednio przez naszą stronę www.taxnetto.pl

Liczymy, że zarówno dla dotychczasowych jak i nowych klientów będzie to udogodnienie, przyspieszające wymianę informacji.

Rzetelność podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z 12-09-2018, dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, poszerzyło katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną.

kpir

W par.11 ust.4 pkt 4 tegoż rozporządzenia zapisano, że księgę uznaje się za rzetelną również gdy podatnik uzupełnił zapisy, lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ skarbowy lub w terminie w którym przysługuje podatnikowi prawo do skorygowania deklaracji.

Uwzględniając obowiązującą procedurę kontroli celno-skarbowej, podatnikowi przysługuje prawo korekty deklaracji w terminie do 14 dni od wszczęcia kontroli.

Wynika z tego, iż księga przychodów i rozchodów, w której zapisy zostały skorygowane na podstawie korekty deklaracji, już po wszczęciu kontroli, ale przed upływem 14 dni od jej rozpoczęcia, w myśl obowiązujących przepisów uznawana jest za rzetelną.

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12-09-2018, dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów weszło w życie z dniem 15-09-2018, jednak ma ono zastosowanie do dochodów i strat osiągniętych od 01-01-2018. Rozporządzenie to ma na celu dostosowanie przepisów do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytaj dalej Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Wynagrodzenie minimalne w 2019r.

wynagrodzenie minimalne

Od 01-01-2019 roku, podwyższeniu ulegnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W dniu 11-09-2018 Rada Ministrów podjęła decyzję o podniesieniu dotychczasowej pensji minimalnej o 150pln brutto. Najniższe wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2254 brutto, czyli około „1634 na rękę„, oznacza to realny wzrost lekko powyżej 100pln netto, w stosunku do roku 2018.

Jednocześnie zmianie ulegnie minimalna stawka wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie minimalne z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia wynosić będzie w 2019 roku 14,70pln brutto za godzinę, czyli o 1pln więcej niż w roku obecnym. W kwotach netto oznacza to 12pln – umowa o dzieło i 9pln – umowa zlecenia.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia pociągnie za sobą wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców. Nowe wartości składek ZUS podamy niebawem.