Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12-09-2018, dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów weszło w życie z dniem 15-09-2018, jednak ma ono zastosowanie do dochodów i strat osiągniętych od 01-01-2018. Rozporządzenie to ma na celu dostosowanie przepisów do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z treści znowelizowanego rozporządzenia podatnicy nie mają już obowiązku informowania naczelnika właściwego urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy wynikające z par.8 ust.1pkt1 i par.10 ust2 i 3 zostały tym rozporządzeniem uchylone.

W związku z powyższym podatnik nie ma obecnie obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego również o fakcie powierzenia prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, biuru rachunkowemu, z którym zawarł umowę.