Jednolity Plik Kontrolny – c.d.2

Art. 82 § 1b Ordynacji Podatkowej stanowi, że począwszy od stycznia 2018 wprowadzony został obowiązek przekazywania do organów podatkowych za pomocą komunikacji elektronicznej specjalnych plików o określonym schemacie, zawierających dane wynikające z prowadzonych przez przedsiębiorcę ewidencji – tzw. plików JPK.

jednolity plik kontrolny
jednolity plik kontrolny

Czy wszyscy przedsiębiorcy są objęci tym obowiązkiem?

Kto i co musi wysyłać?

Każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, od stycznia 2018 będzie miał obowiązek wysyłania JPK VAT, czyli plików zawierających dane z ewidencji prowadzonych na potrzeby podatku VAT. Obowiązek obejmie również tych przedsiębiorców, którzy do tej pory prowadzili takie ewidencje w formie papierowej.

Czy to oznacza, że jeżeli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT, to będziesz zwolniony z obowiązku przesyłania JPK?

Od 1 lipca 2018 pliki JPK obowiązywać będą nie tylko czynnych podatników VAT, ale także przedsiębiorców nie podlegających ustawie o VAT, jednak w nieco inny sposób.

Pliki JPK zawierające dane z księgi podatkowej, ewidencji faktur, a dla firm prowadzących pełną księgowość: księgi rachunkowe, magazyn, wyciągi bankowe przedsiębiorca będzie miał obowiązek generować, archiwizować i przesyłać na żądanie organu podatkowego.

Wyjątkiem od tej zasady jest ten przedsiębiorca, który książkę przychodów i rozchodów prowadzi wyłącznie papierowo. Tutaj ustawodawca przewidział dobrowolność w zakresie tych czynności.

Czy nasze biuro jest przygotowane na te zmiany?
Oczywiście. Posiadamy pełne zaplecze techniczne i merytoryczne, aby realizować ten obowiązek w imieniu naszego Klienta.

Zapraszamy do współpracy.