Płatności między przedsiębiorcami tylko na zarejestrowane konto

 

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo finansów

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, zakłada że przedsiębiorca, który zapłaci kontrahentowi na konto niezarejestrowane przez urząd skarbowy nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Według Ministerstwa Finansów projekt ten ma być m.in. odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców, którzy oczekują narzędzi pozwalających im na sprawdzenie kontrahentów. Jego celem jest też zwalczanie przestępstw tzw. firmanctwa, czyli prowadzenia działalności pod szyldem innego podmiotu w celu wyłudzenia podatku. Jest to kolejny pomysł zmierzający do uszczelnienia systemu VAT.

Według departamentu podatku od towarów i usług w resorcie finansów projekt przewiduje trzy zasadnicze zmiany.

Pierwsza polega na rozszerzeniu informacji, które będzie można uzyskać od fiskusa w celu sprawdzenia kontrahentów. Wyszukiwanie tych informacji ma być możliwe z wykorzystaniem np. nr NIP firmy, czy jej nazwy.

Podobny obraz

Chodzi o możliwość uzyskania pełnej historii rejestracji podatnika dla celów VAT, informacji o tym, kiedy został zarejestrowany, kiedy wyrejestrowany itd.

Druga dotyczyć ma możliwości uzyskania informacji o bankowych rachunkach kontrahentów. Projekt przewiduje, że jeżeli nabywca zapłaci na rachunek inny niż wskazany na liście, to w określonych okolicznościach będzie wobec niego mogła być zastosowana odpowiedzialność solidarna (za zaległości podatkowe – PAP).

Trzecia zakłada, że jeżeli zapłata zostanie przelana na innych rachunek niż wskazany na liście, to wydatku takiego nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych

Projekt zakłada, że zmiany wejdą w życie po upływie pół roku od ogłoszenia. Resort finansów liczy, że nastąpi to w pierwszej połowie przyszłego roku.(PAP)