Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

jednolity plik kontrolny
jednolity plik kontrolny

W związku ze zmianami, dotyczącymi zasad kontroli podatkowej, podatnicy zobowiązani są do generowania i przesyłania szczegółowych danych podatkowych w wersji elektronicznej, w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Mikroprzedsiębiorcy, aktualnie znajdują się w okresie przejściowym, w którym comiesięczne przesyłanie pliku JPK nie jest jeszcze obowiązkowe.

Okres ten kończy się 31-12-2017 dla plików JPK-VAT i 30-06-2018 dla danych do e-kontroli, czyli wszystkich plików JPK.

Podsumowując: od 01-01-2018 roku każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT (niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, oraz od rozmiarów tej działalności), zobowiązany będzie wysyłać co miesiąc JPK-VAT.

JPK-VAT to nic innego jak rejestry sprzedaży i zakupów VAT, zebrane w jednym pliku, formacie xml, zawierające wszystkie dane o operacjach gospodarczych ujętych w tych rejestrach.

Wysyłka pliku JPK-VAT, realizowana będzie za pośrednictwem specjalnej platformy Ministerstwa Finansów, a podatnicy będą musieli posiadać potwierdzenie odpioru wysłanego pliku w formie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Pozostałe struktury JPK dotyczące e-kontroli (których nie będzie trzeba wysyłać do urzędu a jedynie posiadać na wypadek kontroli) będzie trzeba prowadzić obowiązkowo o od 01-07 2018.