Certyfikat Centrum Informacji Księgowej

 

cik-logo

Z radością informujemy, że nasze Biuro Rachunkowe TAX NETTO, uzyskało certyfikat Centrum Informacji Księgowej, potwierdzający pozytywną weryfikację pod względem spełnienia, szeregu kryteriów wymaganych dla profesjonalnych biur rachunkowych.

Certyfikat-CIK

Niebawem na naszej stronie internetowej pojawi się nowy baner:

cik-baner

 

 

 

 

Podatek od osób prawnych 9% w 2019 roku.

Od 01-2019 obowiązują nowe przepisy w ustawie o podatku od osób prawnych CIT. Jedną ze zmian jest utworzenie nowej stawki podatku CIT w wysokości 9% od dochodu.

cit9%

Zgodnie z art.19 us 1 ustawy CIT, osoby prawne opłacają podatek w dwóch podstawowych stawkach:

– 19%

9%

Stawka obniżona do 9% ma zastosowanie w przypadku tzw. małych podatników, czyli takich, u których wielkość przychodów nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (przeliczonej na złote polskie wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego – po zaokrągleniu do 1000 zł). W bieżącym roku limit ten wynosi w złotych polskich 5 135 000.

Pamiętać należy, że obniżoną stawkę podatku stosować można jedynie do dochodów Czytaj dalej Podatek od osób prawnych 9% w 2019 roku.

Samochód osobowy w firmie w 2019r. cz.2 – Leasing

auto_firmowe_leasing_2019

Nowy limit w kwocie 150.000,00 zł dotyczyć będzie umów leasingu, zawartych po dniu 01-01-2019, natomiast umowy, które zostaną zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany w umowie dokonane po 31-12-2018, skutkować będą koniecznością przejścia na nowe zasady z zastosowaniem limitu.

Zmiany nie będą dotyczyć wszystkich Czytaj dalej Samochód osobowy w firmie w 2019r. cz.2 – Leasing

Samochód osobowy w firmie w 2019r. cz.1

Zgodnie z nowelizacją ustawy PIT, oraz ustawy CIT, od 01-01-2019 wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów związanych z nabywaniem użytkowaniem samochodów osobowych do celów związanych z działalnością gospodarczą.

auto_w_firmie_1

Od 2019 roku przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności samochody osobowe, które wykorzystywane są także prywatnie, będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu jedynie 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodu  czyli: paliwa, naprawy, części zamienne, autostrady, opłaty parkingowe itd.

W praktyce oznacza to zmniejszenie wartości kosztów podatkowych i zwiększenie podstawy  opodatkowania, a co za tym idzie zwiększenie podatku dochodowego.

Zmiana ta dotyczy wszystkich samochodów osobowych, czyli nie tylko tych nabytych w roku 2019, ale również tych, które były użytkowane w działalności gospodarczej wcześniej.

Oczywiście zmiana dotyczy wydatków od 2019 roku.

 

W przypadku samochodów użytkowanych tylko i wyłącznie w celach firmowych, koszt stanowić będzie nadal 100% wydatków związanych z ich użytkowaniem. Praktyka związana z podobnym ograniczeniem w podatku VAT, pokazuje jednak, że bardzo niewielu przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie w przypadku samochodów osobowych.

Tekst ustawy z dnia 23-10-2018:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2854_u/$file/2854_u.pdf

W kolejnej części leasing samochodów osobowych w 2019r.

Messenger

Aby wysłać do nas wiadomość, nie trzeba już wchodzić przez FB lub Messenger.

messenger

Już od dziś, można się z nami kontaktować za pomocą messengera bezpośrednio przez naszą stronę www.taxnetto.pl

Liczymy, że zarówno dla dotychczasowych jak i nowych klientów będzie to udogodnienie, przyspieszające wymianę informacji.

Rzetelność podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z 12-09-2018, dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, poszerzyło katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną.

kpir

W par.11 ust.4 pkt 4 tegoż rozporządzenia zapisano, że księgę uznaje się za rzetelną również gdy podatnik uzupełnił zapisy, lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ skarbowy lub w terminie w którym przysługuje podatnikowi prawo do skorygowania deklaracji.

Uwzględniając obowiązującą procedurę kontroli celno-skarbowej, podatnikowi przysługuje prawo korekty deklaracji w terminie do 14 dni od wszczęcia kontroli.

Wynika z tego, iż księga przychodów i rozchodów, w której zapisy zostały skorygowane na podstawie korekty deklaracji, już po wszczęciu kontroli, ale przed upływem 14 dni od jej rozpoczęcia, w myśl obowiązujących przepisów uznawana jest za rzetelną.

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12-09-2018, dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów weszło w życie z dniem 15-09-2018, jednak ma ono zastosowanie do dochodów i strat osiągniętych od 01-01-2018. Rozporządzenie to ma na celu dostosowanie przepisów do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytaj dalej Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Wynagrodzenie minimalne w 2019r.

wynagrodzenie minimalne

Od 01-01-2019 roku, podwyższeniu ulegnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W dniu 11-09-2018 Rada Ministrów podjęła decyzję o podniesieniu dotychczasowej pensji minimalnej o 150pln brutto. Najniższe wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2254 brutto, czyli około „1634 na rękę„, oznacza to realny wzrost lekko powyżej 100pln netto, w stosunku do roku 2018.

Jednocześnie zmianie ulegnie minimalna stawka wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie minimalne z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia wynosić będzie w 2019 roku 14,70pln brutto za godzinę, czyli o 1pln więcej niż w roku obecnym. W kwotach netto oznacza to 12pln – umowa o dzieło i 9pln – umowa zlecenia.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia pociągnie za sobą wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców. Nowe wartości składek ZUS podamy niebawem.

Ulga w ZUS dla nowych przedsiębiorców

zus ulga na start

 

Ulga w ZUS dla nowych przedsiębiorców czyli tzw. ULGA NA START, ma zacząć obowiązywać od 30 kwietnia 2018 roku.

 

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, opublikowaną 30 marca tego roku w Dz.U. 2018 poz 650, ulga na start zwalnia z obowiązku opłacania obowiązkowych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, przez okres kolejnych sześciu miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

zus

Po upływie tego okresu, przedsiębiorca uprawniony będzie do korzystania z tzw. małego zusu, przez okres kolejnych 24 mc.

Z ulgi  na start skorzystać mogą przedsiębiorcy zakładający nową działalność gospodarczą, lub zakładający kolejną działalność, pod warunkiem, że od daty likwidacji poprzedniej działalności upłynęło minimum 60 miesięcy. Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony aby skorzystać z ugi na start, jest zakaz wykonywania czynności w ramach DG na rzecz byłego pracodawcy.

zus zdrowotne

Należy pamiętać, że ulga na start dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie nie obejmuje zatem składek na ubezpieczenie zdrowotne, składki te nowi przedsiębiorcy nadal są zobowiązani opłacać w pełnej wysokości.

 

Zmiana Biura Rachunkowego – krok po kroku.

Kiedy  pojawiają się wątpliwości dotyczące jakości obsługi księgowej warto zastanowić się nad zmianą biura rachunkowego. Zmiany podmiotu świadczącego usługi księgowe można dokonać zawsze, czyli w każdym dowolnym terminie. Jednak w czasie przygotowań do zmiany i w czasie jej realizacji warto uwzględnić następujące kroki.

taxnetto_logo

 Termin zmiany biura rachunkowego

Jak  wspomniano wcześniej biuro rachunkowe można zmienić w każdym terminie, ale najdogodniejszym jest koniec roku podatkowego. Rozpoczynając współpracę z nowym biurem od nowego roku mamy ten komfort, że za cały poprzedni rok odpowiedzialność ponosi podmiot, który dotychczas świadczył nam usługi księgowe, a za kolejny rok odpowiedzialność ponosi już nowy podmiot.

W przypadku zmiany w ciągu roku podatkowego, ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur przejęcia ksiąg podatkowych.

Biuro Rachunkowe Tax Netto, przejmując księgowość zawsze wykonuje następujące czynności:

KROK 1 weryfikacja obecnej umowy pod kątem terminów jej rozwiązania

Czytaj dalej Zmiana Biura Rachunkowego – krok po kroku.